8 เหตุผลที่คนขายทุกคนควรมีเวปไซต์อีคอมเมิร์ซ

8 เหตุผลที่คนขายทุกคนควรมีเวปไซต์อีคอมเมิร์ซ

บริษัทและตลาดอีคอมเมิร์ซคาดการว่าจะเติบโตจาก 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2017 ไป 4.88 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2021 จะเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มให้กับคนที่สนใจในการขายของออนไลน์หรือมีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ...